Inne kursy i szkolenia.

Kursy i szkolenia podnoszące nasze kwalifikacje.

Inne kursy i szkolenia.
Wałbrzyska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Wałbrzychu. Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych wystawiła zaświadczenie o ukończeniu kursu przez P. Antoni Pluta, który był słuchaczem kursu „Lutowanie w miedzi i jej stopów” zorganizowanego przez Wałbrzyską Radę Federacji SNT-NOT w Wałbrzychu w dniach 3.12.2004r. i 4.12.2004r. i ukończył kurs z wynikiem ogólnym dobrym. Celem kursu było przygotowanie do lutowania ręcznego palnikami propan/butan, acetylen i wodór oraz uzyskanie kwalifikacji z zakresu lutowania miedzi. Wykaz przedmiotów objętych kursem: metaloznawstwo; gazy techniczne (propan, butan, acetylen, wodór); urządzenia i materiały pomocnicze do lutowania; technologia lutowania miękkiego i twardego instalacji centralnego ogrzewania; technologia lutowania twardego instalacji gazowych; technika lutowania instalacji medycznych; technika lutowania instalacji paliwowych; technologia lutowania instal. gaz.-tech.; BHP przy lutowaniu; zajęcia praktyczne

Zaświadczenie o ukończeniu kursu lutowania w miedzi.

Certyfikat Junkers, ukończenia szkolenia techniczno – handlowego z kotłów i podgrzewaczy marki Junkers. Szkolenie obejmowało: zasady doborów kotłów i podgrzewaczy marki Junkers; zastosowanie automatyki oraz regulatorów marki Junkers; zasady montażu kotłów oraz podgrzewaczy; zasady gwarancji i reklamacji wyżej wymienionych produktów. Niniejszy certyfikat poświadcza wysoką jakość wykonywanych usług w zakresie montażu i doboru kotłów oraz podgrzewaczy marki Junkers przez jego posiadacza.

Certyfikat JUNKERS

Certyfikat Junkers, ukończenia szkolenia techniczno – handlowego z odnawialnych źródeł energii marki Junkers. Szkolenie obejmowało: zasady doboru pomp ciepła oraz płaskich kolektorów słonecznych marki Junkers; zasady montażu pomp ciepła oraz płaskich kolektorów słonecznych marki Junkers; kalkulacje oszczędności dla klienta końcowego; automatyka do odnawialnych źródeł energii, zasada działania i dobór automatyki do urządzeń marki Junkers; zasady gwarancji i reklamacji wyżej wymienionych produktów. Niniejszy certyfikat poświadcza, iż wszystkie pompy ciepła oraz płaskie kolektory słoneczne marki Junkers zamontowane zgodnie z aktualnymi warunkami gwarancji marki Junkers, przez posiadacza niniejszego dokumentu objęte są programem gwarancji Junkers.

Certyfikat JUNKERS

Pan Antoni Pluta z firmy ZHU SIGMA-BUD otrzymał tytuł Autoryzowanego Instalatora nr PN0616. Autoryzacja potwierdza odbycie szkolenia w zakresie usług montażu i rozruchu urządzeń grzewczych marki Junkers, na wykonanych przez siebie instalacjach, w zakresie: gazowych podgrzewaczy wody; gazowych kotłów wiszących; gazowych kotłów stojących; układów solarnych; zasobników c.w.u.; oraz automatyki.

Certyfikat JUNKERS

Świadectwo ukończenia szkolenia przez Antoni Pluta podnoszącego kwalifikacje w zakresie stosowania materiałów i systemów TECE; TC QUICKPIPE – system instalacji sanitarnych, grzewczych i przemysłowych z CPVC; TECE Flex – elastyczny system instalacji sanitarnych i grzewczych na bazie rur PE-XC; TC 2000 – wodne ogrzewanie podłogowe.

Świadectwo TECE

Certyfikat BIAWAR ukończenia szkolenia techniczno-handlowego z ogrzewaczy oraz wymienników firmy NIBE-BIAWAR. Szkolenie obejmowało: zasady doborów ogrzewaczy przepływowych oraz pojemnościowych; zasady zastosowania i montażu wymienników poziomych, pionowych oraz buforowych; zasady gwarancji i reklamacji w/w produktów. Niniejszy certyfikat poświadcza wysoką jakość wykonanych usług w zakresie montażu i doboru ogrzewaczy i wymienników firmy NIBE-BIAWAR przez jego posiadacza.

Certyfikat NIBE-BIAWAR

Niniejszym potwierdzono, że Z.H.U. SIGMA-BUD Antoni Pluta 61-419 Poznań, ul. Sucharskiego 11 w dniu 10.03.2005 uczestniczył w szkoleniach specjalistycznych dotyczących urządzeń grzewczych firmy BRÖTJE Technika Grzewcza uzyskując prawo do wykonywania prac związanych z montażem, uruchomieniem i regulacją urzadzeń grzewczych firmy BRÖTJE oraz do używania nazwy: Autoryzowany zakład instalacyjny firmy BRÖTJE Technika Grzewcza na rok 2005.

Certyfikat BRÖTJE

Świadectwo autoryzacji – De Dietrich – technika grzewcza. Niniejszym potwierdzono, że Antoni Pluta z firmy ZHU SIGMA-BUD – Poznań uczestniczył w szkoleniu specjalistycznym w firmie De Dietrich Technika Grzewcza we Wrocławiu w zakresie: budowy, działania, montażu, uruchamiania i regulacji urządzeń grzewczych z palnikami atmosferycznymi o mocy do 50kW, uzyskując prawo do wykonywania prac związanych z montażem, uruchomieniem, obsługą i regulacją tych urządzeń oraz do używania nazwy: Autoryzowany Zakład Instalacyjny kotłów z palnikami atmosferycznymi oraz kotłów wiszących marki De Dietrich.

Certyfikat De Dietrich

Zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium szkoleniowym z zakresu projektowania, technologii stosowania i montażu instalacji wodociągowych i grzewczych z rur wielowarstwowych systemu KISAN.

Seminarium w firmie KISAN

Dyplom zaświadczający, że Pan Antoni Pluta ukończył szkolenie z zakresu znajomości asortymentu i procesu produkcji elektrycznych urządzeń grzewczych firmy KOSPEL S.A.

Dyplom KOSPEL S.A.

Pan Antoni Pluta, uczestniczył w szkoleniu na temat „Systemy instalacyjne firmy VIEGA”. Został przeszkolony w zakresie teorii i praktyki w instalacjach systemów: Profipress – technika zaprasowania rur miedzianych do centralnego ogrzewania i wody uzytkowej; Profipress G – technia zaprasowania rur do instalacij gazowych; Profipress S – technika zaprasowania rur miedzianych w wysokich temperaturach; Prestabo – Technika zaprasowania rur ze stali nierdzewnej; Pexfit Pro – technika połączeń zaprasowanych do wielowarstwowych rur i rur PE-Xc; Sanpress – Technika zaprasowania rur ze stali nierdzewnej łączona brązem; Sanpress Inox – technika zaprasowywania rur ze stali nierdzewnej łączona stalą nierdzewną; Advantix – system odwodnień podłogowych; Eco – system zabudowy podtynkowej. Oświadczono, że okaziciel niniejszego certyfikatu został przeszkolony do samodzielnego montażu instalacji i nadzoru nad montażem wyżej wymienionych systemów.
elektrycznych urządzeń grzewczych firmy KOSPEL S.A.

Certyfikat VIEGA