Instalacje kotłów

Uprawnienia odnośnie instalacji kotłów. Zobacz nasze kwalifikacje.

Uprawnienia dotyczące instalacji kotłów

Komisja Kwalifikacyjna przy Towarzystwie Gospodarki Energetycznej w Lublinie wydała Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI i DOZORU.

Komisja kwalifikacyjna działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz 828 i Nr 129, poz 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189) na podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu 04.09.2008r. i protokołu stwierdza, że Pan Antoni Pluta spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
Grupa 2:
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
1. kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; do 250kW
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW;
5. urządzenia wentylacji; klimatyzacji o mocy powyżej 50kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. : 1, 2, 5

Świadectwo Kwalifikacyjne Nr D1-704/2008/k662 str. 1

Świadectwo Kwalifikacyjne Nr D1-704/2008/k662 str. 2

Świadectwo Kwalifikacyjne Nr E1-703/2008/K662 str. 1

Świadectwo Kwalifikacyjne Nr E1-703/2008/K662 str. 2