Instalacje gazowe

Montaż i naprawa instalacji gazowych. Profesjonalnie i skutecznie.

Gaz ziemny – informacje ogólne
Odeszły w pamięć już czasy, kiedy to instalacja gazowa kojarzyła się jej właścicielom z duzym zagrożeniem. Obecnie gaz jako paliwo opałowe, bardzo słusznie cieszy się opinią paliwa bezpiecznego, „czystego”, taniego oraz przyjaznego dla środowiska. Żeby rzeczywiście tak było, instalację gazową musimy wykonanć bardzo profesjonalnie i perfekcyjnie – to jest bardzo ważny aspekt.

Gaz ziemny nazywany jest również błękitnym paliwem. Jest to paliwo kopalne, z pochodzenia organicznego. Złoża gazu ziemnego zbierają się głęboko w skorupie ziemskiej, w pokładach wypełniających przestrzenie pomiędzy skalne. Skumulowany tam gaz ziemny jest zazwyczaj pod wysokim ciśnieniem. Złoża gazu ziemnego mogą występować samodzielnie lub towarzyszyć również bogatym złożom ropy naftowej lub dobrze znanego nam paliwa: węgla kamiennego.

Skład chemiczny gazu jest zmienny i zawsze zależy od miejsca jego wydobywania. Nie mniej jednak głównym składnikiem gazu ziemnego jest zawsze metan. Jego udział procentowy w składzie gazu to ponad 90%. Oprócz metanu mogą występować małe ilości etanu, propanu, butanu oraz innych związków organicznych i mineralnych. Gaz ziemny nie posiada zapachu. Jest specjalnie nawaniany przed wprowadzeniem go do sieci gazowej w celu ułatwienia wykrycia jego obecności w powietrzu. Gaz ziemny jest znacznie mniej szkodliwy dla środowiska naturalnego niż inne źródła energii. Dla przykładu emisja dwutlenku węgla z procesu spalania gazu jest do 30% mniejsza niż w przypadku ropy naftowej i aż do 60% mniejsza niż w przypadku węgla. Bardzo mocno jest zredukowana także emisja innych szkodliwych substancji, takich jak rtęci, siarki i dwutlenku azotu.

Zasoby gazu ziemnego na świecie w mld m. sześć. w 2001 roku

Ciekawostka

Bardzo dużym producentem gazu ziemnego w Europie północnej jest Norwegia. Ten skandynawski kraj bogaci się dzięki złożom gazu ziemnego pod dnem Morza Norweskiego oraz Morza Północnego. Złoża te zapewniają bezpieczeństwo energetyczne temu państwu oraz stałe dochody, które dzięki wcześnie przyjętym założeniom politycznym, w całości są przeznaczane na modernizację norweskiej gospodarki.

3 października 2006 na hurtowym rynku gazu w Wielkiej Brytanii nastąpiło niecodzienne wydarzenie – ceny tego paliwa osiągnęły po raz pierwszy w historii wartość ujemną. W związku z tym producenci byli zmuszeni dopłacić odbiorcom gazu, po to aby pozbyć się nadwyżek towaru. Precedens ten był związany z komercyjnym uruchomieniem zupełnie nowego gazociągu Langeled, który transportował gaz z Norwegii do Anglii. Przyczyną było to, że w ramach testów wpompowano do niego dodatkowe ilości gazu, które dosłownie "zalały" Europę.