Przyłącza gazowe

Montaż przyłączy gazowych.

Montaż przyłączy gazowych

Przyłączenie do sieci gazowej, czyli jak zostać odbiorcą paliwa gazowego?

Nasza firma pośredniczy w procesie przyłączenia do sieci gazowej terenie Poznania i okolic. Pomagamy zapewnić sprzedaż paliwa gazowego Klientom grupy przyłączeniowej B podgrupy I1 pod warunkiem istnienia technicznych możliwości dostarczania i odbioru paliwa gazowego.


Nasze działanie w procesie przyłączenia do sieci gazowej z upoważnienia Klienta ma na celu ułatwienie przeprowadzenia procesu przyłączenia do sieci gazowej.

Pomożemy Państwu przy wypełnianiu wymaganych wniosków i udzielimy porady.
Wypełnienie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej i złożenie go za naszym pośrednictwem jest gwarancją sprzedaży paliwa gazowego Klientom grupy przyłączeniowej B podgrupy I1 oraz podstawą do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej ze spółką gazownictwa (jeśli zachodzi taka konieczność).

Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują przepisy:

  • ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz.625 z późń. zm.)
  • ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późń. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz.891)

Klient powinien wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku, gdy zachodzi konieczność:

  • budowy / rozbudowy sieci gazowej tj. np. budowy nowego przyłącza gazowego. (np. Klient planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego lub innego obiektu)
  • budowy lub rozbudowy instalacji gazowej (istnieje przyłącze gazowe), ( np. Klient planuje rozbudować istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe m.in.o gazowy kocioł, gazowy podgrzewacz wody, kuchenkę gazową lub inne odbiorniki paliwa gazowego

1) Klienci deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego – np. na cele ogrzewania w domkach jednorodzinnych, lokalach mieszkalnych.

Proces przyłączenia składa się z kilku kroków i przedstawia się następująco:

Krok 1

W biurze obsługi klienta dla naszego rejonu składamy wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Zakład sieciowy ma obowiązek wydać warunki w ciągu 21 dni.

Krok 2

Wraz z warunkami otrzymamy projekt umowy przyłączeniowej, w której zostaną określone między innymi termin realizacji przyłącza gazowego oraz opłata.

Krok 3

Podpisujemy umowę i wnosimy opłatę (czasami w dwóch ratach, drugą po wykonaniu podłączenia gazu).

Krok 4

Nasza firma zajmuje się budową przyłącza gazowego (w tym pracami projektowymi i wszelkimi formalnościami).

Krok 5

Naszym zadaniem jest przygotowanie zgodnie z warunkami przyłączenia miejsca do zainstalowania przez zakład sieciowy szafki (gazowej z kurkiem głównym i gazomierzem) oraz wykonanie instalacji wewnętrznej w budynku i na terenie posesji (jeśli szafka będzie w linii ogrodzenia) na podstawie uzyskanego wcześniej pozwolenia na budowę i przez uprawnione osoby.

Krok 6

Po zakończeniu robót przeprowadzamy odbiory techniczne instalacji i przyłącza.

Krok 7

Podpisujecie Państwo umowę kompleksową dostarczania (sprzedaży i dystrybucji) paliwa gazowego.

Krok 8

Po odblokowaniu zamontowanych urządzeń pomiarowych możemy korzystać z paliwa gazowego.

Zapewniamy pomoc przy projektowaniu i doprowadzeniu przyłączy gazowych do Twojego nowego domu. Zajmiemy się rozprowadzeniem przyłączy gazowych wewnątrz budynku. Przygotowujemy przyłącza na wymiar, na miejscu. Oferujemy testy i próby szczelności przyłączy.

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym usługom będziesz w stanie podłączyć do gazu przepływowy podgrzewacz wody, czyli junkers, kuchenkę gazową czy kocioł gazowy. Montaż powyższych urządzeń jest także naszą specjalnością.

Przyłącza gazowe wykonujemy przy pomocy specjalistycznych spawarek gazowych w skutek czego, są one wytrzymałe na wysokie ciśnienia i korozje.