Nasze uprawnienia

Nasze kwalifikacje i uprawnienia gwarancją bezpieczeństwa Twojej instalacji.

Posiadamy następujące kwalifikacje i uprawnienia
  • Uprawnienia dotyczące instalacji gazowych – Kurs i egzamin na uprawnienia gazowe E i D w zakresie uzyskania uprawnień na eksploatację lub dozór urządzeń, instalacji i sieci gazowych – Gr. 3 np. na montaż kuchenek gazowych, odbiorników paliw gazowych itp. Kurs na uprawnienia gazowe składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia gazowe w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.
  • Uprawnienia dotyczące instalacji elektrycznych. Kurs i egzamin na uprawnienia gazowe E i D w zakresie uzyskania uprawnień na eksploatację lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne – Gr. 1 np. na montaż gniazdek, odbiorników prądu itp. Kurs na uprawnienia elektroenergetyczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia elektroenergetyczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.
  • Uprawnienia dotyczące kotłów. Kurs uprawniający do montażu i obsługi kotłów centralnego ogrzewania składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia w zakresie obsługi kotłów wodnych i/lub parowych w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać. Świadectwo kwalifikacji może być wydane na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci cieplnych (dozór zgodnie z przepisami wymagany jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami).
  • Inne kursy i szkolenia. Informacje o innych kursach, szkoleniach i certyfikatach oraz autoryzacjach producentów urządzeń renomowanych marek.