Przepływowe podgrzewacze wody

Przepływowe podgrzewacze wody. Montaż i wymiana.

Montaż term przepływowych (przepływowych podgrzewaczy wody)

Zajmujemy się montażem i wymianą oraz przystosowaniem istniejących instalacji gazowych, wodnych, elektrycznych i kominowych do stosowania przepływowych podgrzewaczy wody (gazowe przepływowe ogrzewacze to tzw. „Junkersy”). Przepływowe podgrzewacze wody dzielimy na dwie główne grupy w zależności od sposobu ich zasilania:

1. Podgrzewacze gazowe.
W podgrzewaczu gazowym woda aby zostać ogrzana przepływa sobie przez wężownicę. Wężownica ta jest połączona (stanowi jedną całość) z tzw. wymiennikiem ciepła, który jest umieszczony nad palnikiem, składającym się z miedzianych rurek. Do tych rurek przylutowane są lamele w celu powiększenia ich powierzchni. Ciepło ze spalania gazu jest przekazane przez te właśnie lamelki do rurek, a te z kolei przekazują je wodzie. Nagrzewnicą w takim przepływowym podgrzewaczu potocznie nazywamy właśnie ten wymiennik ciepła razem z wężownicą. Dużą moc cieplną posiada główny palnik i w momencie spalania w nim gazu musi przez nagrzewnicę cały czas przepływać woda. Bez wody podgrzewacz może się przegrzać i ulec zniszczeniu, a wrząca woda może rozsadzić wężownicę i doprowadzić do bardzo poważnej usterki. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody W celu zapobieżenia spalaniu się gazu gdy woda nie przepływa, podgrzewacze muszą być wyposażone są w specjalny zawór wyłączający gaz w razie zaprzestania poboru wody tzw. zespół wodny. W czasie poboru wody membrana pod wpływem ciśnienia ulega podniesieniu, popychając iglicę, która w następnej kolejności pokonując sprężynę otwiera zawór grzybkowy, powodując dopływ gazu do głównego palnika przepływowego podgrzewacza wody. W ten sposób możemy cieszyć się ciepłą wodą w sanitariatach. Natomiast jeśli zaprzestaniemy poboru ciepłej wody, wcześniej wspomniana sprężyna spowoduje zamknięcie dolotu gazu. Palnik główny jest zapalany przy pomocy zapalacza. Zapalacz ten często zwany jest świeczką lub palnikiem pilotującym. Natomiast w nowocześniejszych modelach zastosowany jest bezpieczniejszy iskrownik bateryjny lub z napędem hydrodynamicznym. Standardowa wydajność cieplna gazowego przepływowego podgrzewacza wody kształtuje się dla najczęściej spotykanych modeli od około 250 kcal/min. do 350 kcal/min. Niekiedy nawet 450kcal./min, np.Junkers WRPD18 (moc 17,4 – 24 kW, a do 30kW – Junkers WRPD18). Sprawność nowoczesnych podgrzewaczy została wyliczona na poziomie ponad 85% – więc jest to energetycznie sprawne urządzenie. Dla porównania – sprawność silnika diesel w Twoim samochodzie może wynosić do 41%.

2. Podgrzewacze elektryczne
Termy przepływowe zwane potocznie elektrycznymi przepływowymi podgrzewaczami wody dzielimy na zasilane prądem jednofazowym lub trójfazowym. Sterowane są hydraulicznie lub cyfrowo.
Ogrzewacze wody jednofazowe pobierają sobie prąd ze zwykłej instalacji. Dzięki temu mają one niewielkie wymiary i bardzo solidny układ grzewczy. Nadają się doskonale do mycia rąk czy też zmywania naczyń. Ich zadaniem jest dostarczyć ciepłą wodę wszędzie tam, gdzie jest potrzebna: w małych pomieszczeniach sanitarnych, biurach oraz domkach letniskowych. Zastosowany tam regulator strumienia wody z ogranicznikiem przepływu dopilnuje oszczędnego zużycia energii elektrycznej.
Ogrzewacze zasilane prądem trójfazowym znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest duże. Dostarczają wodę do wielu punktów, np. umywalki, prysznica, wanny lub połączonego zasilania tych urządzeń. Są bardzo oszczędne oraz wytrzymałe i komfortowe w obsłudze. Wyróżniają się praktycznie bezgłośną pracą. Ogrzewacze do 12 kW dostarczają bez problemu gorącą wodę do umywalki czy też prysznica. Natomiast np. wlwktryczny przepływowy ogrzewacz wody o mocy 18 kW z powodzeniem dostarczy ciepłą wodę do umywalki i zlewozmywaka lub umywalki i prysznica. Idąc dalej ogrzewacz 21 kW z sukcesem pozwoli napełnić po brzegi wannę ciepłą wodą. Jeszcze większą ilość ciepłej wody uzyskamy, wybierając mocniejszy ogrzewacz 24 lub 27 kW.
Ogrzewacze sterowane elektronicznie zagwarantują oszczędność energii do 20% w porównaniu z ogrzewaczami sterowanymi hydraulicznie (wg TU Berlin). Sterowanie elektroniczne zapewni utrzymanie niezmiennej temperatury wody wypływającej przez automatyczne dopasowanie mocy i temperatury do przepływu wody. Dzięki temu pozwoli to oszczędzić również zimną wodę. Ogrzana wstępnie woda nie musi być chłodzona za pomocą mieszania z zimną wodą, jak to ma miejsce w ogrzewaczach sterowanych hydraulicznie.
Nowatorska konstrukcja wysokoodpornej, zespolonej grzałki elektrycznej sprawia, że czas uzyskania ciepłej wody w ogrzewaczach sterowanych hydraulicznie jest znacznie krótszy, a urządzenia nie przegrzewają się. Grzałka ta jest zupełnie niewrażliwa na pęcherze powietrza i odporna na osadzanie się kamienia w przewodach zasilających. Natomiast ustawienie przełącznika w energooszczędnej pozycji spowoduje zmniejszenie mocy o 33% i zapewni automatyczne dostosowanie zasilania do wielkości przepływu.