Próby szczelności

Próby szczelności instalacji gazowych. Niezbędna dokumentacja.

Próby szczelności instalacji gazowych
Próba szczelności instalacji gazowej ważna jest przez pół roku (6 miesięcy) od dnia podpisania protokołu odbioru próby szczelności. Protokół z wykonanej próby szczelności jest wymaganym dokumentem w procesie przyłączenia do instalacji gazowej. Wykonujemy próby szczelności i wystawiamy stosowne dokumenty.Próby szczelności

Zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego wyposażonego w instalację gazową jest zobowiązany do wykonywania okresowych kontroli sprawności technicznej tych instalacji.

W zależności od tego, czy jest to instalacja gazowa w części wspólnej, czy w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, względnie jeszcze coś innego, zakres czynności w badaniu okresowym jest nieco inny. Więcej informacji na ten temat udzielimy Państwu podczas bezpośredniego kontaktu telefonicznego.